Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Medlemskab

Er du interesseret i indmeldelse i AktivHus Danmark?

Som medlemmer af AktivHus Danmark kan optages erhvervsdrivende virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med byggeri, indeklima, komfort, energi og miljø.

Optagelse i foreningen sker ved ansøgning/indmeldelse til foreningens sekretariat.

Kontingent er 1000 kr. eks. moms pr. måned med halvårlig opkrævning.

Foreningen henvender sig til arkitekter, ingeniører, konstruktører, typehusfirmaer, entreprenører, håndværkere, bygherrer, byggematerialeproducenter, etc.

Associeret medlemskab:

  • Optagelse af associerede medlemskaber skal godkendes af bestyrelsen
  • Associeret medlemskab skal være gensidigt og gratis
  • Associeret medlemskab medfører ikke ret til medlemsrabatter
  • Associerede medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlinger
  • Ved den kommende generalforsamling vedtages, hvor mange pladser i bestyrelsen, der kan optages af associerede medlemskaber.

For medlemskab samt yderligere information kontakt Simon Stig Gylling, info@aktivhusdanmark.dk  eller tlf. 72 16 02 67

Se hvem der er medlem af Aktivhus Danmark

Indmeldelsesblanket

Download indmeldelsesblanketten. Udfyldes og sendes til info@aktivhusdanmark.dk

Download